Welkom bij Bistro de 7 Ossen,

 

Het restaurant werd oorspronkelijk als keuterboerderij gebouwd rond 1690.

In het verleden had Eext een grote Marke [ vereniging van boeren met graslanden ] die gebruikt werden voor het weiden van ossen.

Deze ossen waren van een bijzondere kwaliteit en aan de daaruit voortkomende handel hebben de bewoners van het dorp de bijnaam Eexter ossen te danken.

 

In de Eexter vlag staan 7 ossen, die verwijzen naar de eerder genoemde ossenhandel en naar de zeven brinken, welke het dorp ook u nog telt.

Deze vlag wappert voor onze bistro dat dus ook de toepasselijke naam de 7 ossen draagt.

 

Uw gastheer / gastvrouwen,

Willem , Monique en Lenie.